Att bekänna sig till en religion behöver inte betyda att denna omsätts i all praktik som genomförs. En religiös människa förutsätter någon form av religion men det betyder samtidigt inte att det kan sättas ett likhetstecken ytterligheterna emellan. Det finns ingen solklar definition på begreppet religiös men det är i likhet med religion oerhört brett samt tolkningsbart. Vissa människor betraktas antagligen som religiösa medan de själva inte ens är i närheten av samma tanke. Eftersom det dessutom råder en så pass delad syn på fenomenen i fråga kan en och samma individ på samma gång både vara religiös och ateist.

Att tillhöra en religion har utvecklats till att mer eller mindre bli en mänsklig rättighet. Det här ger för många ett ganska fritt utrymme till att få utöva religionen på sitt egna speciella sätt. Det här ter sig också väldigt olika människor emellan. Det finns de som håller hårt på traditioner såsom fastemånaden inom Islam eller julottan på Juldagen inom kristendomen. Det kan även innefatta andra handlingar såsom att be till den andlige ledaren eller läsa de heliga skrifterna.

En religion är så mycket mer än det som syns på ytan. Det är samtidigt just det som också gör den så pass skör. Det gäller att gå på djupet genom att gräva i sådant vi kanske inte vanligtvis förknippar med religionen.

Den kan i sin bästa form vara ett slags smörgåsbord av val där varje människa själv bestämmer hur den ska praktiseras. Det här betyder att det även finns religiösa människor som inte tvunget måste tillämpa religionen på ett speciellt sätt.

Religion och livet bör gå hand i hand. Det ena kan inte utesluta det andra.