Category: Ett brett fenomen

  • Finns det rätt eller fel?

    De fem stora är allmänt kända runt om i världen och i likhet med politik och andra samhällsåskådningar finns det ingen korrekt riktning. Det här skiljer sig åt beroende på sammanhang och någon universal lösning finns inte. Det går med fog att påstå religion i sin helhet som ett förhållandevis konservativt fenomen där tankar, känslor […]

  • Små och stora vägar

    Religionen verkar inom en rad olika områden av varierande karaktär. Vi människor brukar utgå ifrån den heliga platsen som förknippas med de olika trosuppfattningarna och sedan gå vidare därifrån. Dessa fungerar som tydliga ledsagare och kan för många vara en hjälpande hand ut i livet. Många lever i tron om att religion bara är något […]

  • Det stora frågetecknet

    Finns det någonting som är beskaffat med religionens oklarhet? Likt coronaviruset finns det varken logik eller en tydlig väg mot målet. Begreppet i fråga har en så pass enorm vidd att det inte riktigt går att ta på. Där är så många olika parametrar som ska in för att det överhuvudtaget ska gå att skapa […]