Mindblown: a blog about philosophy.

 • Vart går gränserna?

  Att bekänna sig till en religion behöver inte betyda att denna omsätts i all praktik som genomförs. En religiös människa förutsätter någon form av religion men det betyder samtidigt inte att det kan sättas ett likhetstecken ytterligheterna emellan. Det finns ingen solklar definition på begreppet religiös men det är i likhet med religion oerhört brett […]

 • Finns det rätt eller fel?

  De fem stora är allmänt kända runt om i världen och i likhet med politik och andra samhällsåskådningar finns det ingen korrekt riktning. Det här skiljer sig åt beroende på sammanhang och någon universal lösning finns inte. Det går med fog att påstå religion i sin helhet som ett förhållandevis konservativt fenomen där tankar, känslor […]

 • Förstår vi varandra?

  Den digitala livsstilen har även skapat utrymme för en betydligt effektivare kommunikation världen aldrig tidigare skådat. Idag är vi tillgängliga dygnet runt och det spelar ingen roll hur, när, varifrån eller var vi befinner oss. Det här kan tyckas revolutionerande på ett tämligen fantastiskt sätt men skenet kan bedra. Att ständigt vara nåbar har skapat […]

 • Små och stora vägar

  Religionen verkar inom en rad olika områden av varierande karaktär. Vi människor brukar utgå ifrån den heliga platsen som förknippas med de olika trosuppfattningarna och sedan gå vidare därifrån. Dessa fungerar som tydliga ledsagare och kan för många vara en hjälpande hand ut i livet. Många lever i tron om att religion bara är något […]

 • Det stora frågetecknet

  Finns det någonting som är beskaffat med religionens oklarhet? Likt coronaviruset finns det varken logik eller en tydlig väg mot målet. Begreppet i fråga har en så pass enorm vidd att det inte riktigt går att ta på. Där är så många olika parametrar som ska in för att det överhuvudtaget ska gå att skapa […]

 • Den oberoende religionen

  Skyldigheter och rättigheter är något som genom historiens gång följt oss människor. Dessa har utspelat sig på olika sätt vilket också resulterat i varierande utgång. Det här har varit väl sammankopplat men våra livssituationer där religionen inte utgjort något undantag. Under medeltiden var kyrkan till skillnad från idag en stark maktfaktor i Sverige. Denna tillhörde […]

 • Tolkningens kärna

  Vi är alla olika med diverse uppfattningar kring vår värld. Det här är i grunden något bra eftersom det ger utrymme för människor att lära både genom samt av varandra. Dessvärre har historien visat en radikal motsats där det som skulle kunna vara lärande bytts ut mot våld, förföljelse och andra hemskheter. För att råda […]

Got any book recommendations?