Category: Kommunikationen

  • Förstår vi varandra?

    Den digitala livsstilen har även skapat utrymme för en betydligt effektivare kommunikation världen aldrig tidigare skådat. Idag är vi tillgängliga dygnet runt och det spelar ingen roll hur, när, varifrån eller var vi befinner oss. Det här kan tyckas revolutionerande på ett tämligen fantastiskt sätt men skenet kan bedra. Att ständigt vara nåbar har skapat […]

  • Tolkningens kärna

    Vi är alla olika med diverse uppfattningar kring vår värld. Det här är i grunden något bra eftersom det ger utrymme för människor att lära både genom samt av varandra. Dessvärre har historien visat en radikal motsats där det som skulle kunna vara lärande bytts ut mot våld, förföljelse och andra hemskheter. För att råda […]