Vi är alla olika med diverse uppfattningar kring vår värld. Det här är i grunden något bra eftersom det ger utrymme för människor att lära både genom samt av varandra. Dessvärre har historien visat en radikal motsats där det som skulle kunna vara lärande bytts ut mot våld, förföljelse och andra hemskheter.

För att råda bot på problemet hade tolkning och tolerans behövt närma sig varandra. Efter en enorm utveckling på alla plan borde vi människor ha kommit närmre varandra än vad vi i själva verket har gjort. Alla negativa aspekter kring religion och dess efterskalv visar hur sårbar vår värld är.

Religion och globalisering borde med all tänkbar logik gå hand i hand. Vi har idag stora förutsättningar att lära känna andra människor. Av någon märklig anledning har vi istället i många fall glidit ifrån varandra vilket den digitala livsstilen på många sätt gett upphov till. Vi har en förmåga att hantera alla situationer via en dator, surfplatta eller mobiltelefon vilket på många sätt fått den fysiska världen att krympa.

Det spelar ingen roll om det gäller kristendom, judendom eller islam. Förmågan att uppvisa tolerans gentemot andra är av stor vikt för en på många sätt hållbar värld.