Category: Religion eller religiös?

  • Vart går gränserna?

    Att bekänna sig till en religion behöver inte betyda att denna omsätts i all praktik som genomförs. En religiös människa förutsätter någon form av religion men det betyder samtidigt inte att det kan sättas ett likhetstecken ytterligheterna emellan. Det finns ingen solklar definition på begreppet religiös men det är i likhet med religion oerhört brett […]

  • Den oberoende religionen

    Skyldigheter och rättigheter är något som genom historiens gång följt oss människor. Dessa har utspelat sig på olika sätt vilket också resulterat i varierande utgång. Det här har varit väl sammankopplat men våra livssituationer där religionen inte utgjort något undantag. Under medeltiden var kyrkan till skillnad från idag en stark maktfaktor i Sverige. Denna tillhörde […]