Religionen verkar inom en rad olika områden av varierande karaktär. Vi människor brukar utgå ifrån den heliga platsen som förknippas med de olika trosuppfattningarna och sedan gå vidare därifrån. Dessa fungerar som tydliga ledsagare och kan för många vara en hjälpande hand ut i livet. Många lever i tron om att religion bara är något för dem som går till den heliga platsen eller som på annat sätt praktiserar de olika verksamhetsområdena. Det här kan bli en aning missvisande eftersom religion är någonting för alla oavsett härkomst och bakgrund. Den ska fungera som en sammanhållande enhet samt likt arbete och fritid vara en naturlig del av vårt liv.

Fördomar är en del av vår natur och har levt med oss som en varningssignal för faror eller andra oklara utgångar av en situation. De finns därför med i allting vi gör oavsett om vi vill det eller inte. Det har fått en tämligen negativ klang i samhället där religionen inte är något undantag. Vi skapar lätt våra förutfattade meningar om hur någonting är beskaffat utan att vi egentligen varken tagit reda på hur det verkligen fungerar eller omsätts i praktiken. Det är samtidigt just det här som blivit något av religionens baksida. Den vill något gott i grunden men färgas samtidigt av en mängd faktorer som får motsatsen att råda.

Även de människor som bekänner sig som ateister kan inte helt undvika religionens påverkan. Eftersom det är en så pass stor gren verkande på ett flertal områden i livet är den väldigt svår att kringgå. När vi pratar om länder och delar av världen delas dessa inte sällan in i vilken religionstillhörighet som råder. Det intressanta är att detta inte som mycket annat följer ett visst mönster utan en religion kan praktiseras var som helst oavsett hur det annars ser ut i det specifika landet.

Det finns ett stort antal religioner i världen. En exakt siffra är väldigt svår att få fram då ett flertal är inofficiella och därmed oregistrerade. De fem största religionerna är kristendom, judendom, islam, buddhism samt hinduism där det både finns likheter och väldigt stora skillnader. Det är även de här som de mindre religionerna ofta utgår ifrån på sitt eget speciella sätt. Dessa elefanter ger utrymme för en både öppen men även oerhört stängd värld.